נהלי עבודה עובדי חברת אריאל בזמן חירום – מלחמת 'חרבות ברזל'

 

עובדות ועובדי אריאל היקרים,

 

ימים קשים עוברים על מדינת ישראל ואזרחיה ואנו מקווים לחזור לשיגרה שקטה ובטוחה בקרוב.

אנחנו כותבים את הדברים כדי לנסות לשפוך מעט אור (עד כמה שניתן) ולכל הפחות לגבי האפשרויות אשר עומדות בפניכםולגבי שיטות העבודה מול אריאל בתקופת הלחימה:

בימים אלה ועד להודעה חדשה, אנחנו, עובדי המטה בחברת אריאל, נעבוד במשמרות ובעיקר מהבית.

לכן חשוב לנו לתת מספר דגשים:

קשר עימנו ומענה – ניתן להיות איתנו בקשר במיילים ובטלפונים למשרד – יש הפניית שיחות בשעות העבודה.מצ"ב קובץ עם פרטי העובדים בכל אגף כספים – ניתן  לשלוח מיילים לכולנו ולהתקשר למספרים המופיעים בדף הקשר המצורף.

כל פנייה תיעשה אל רפרנטית כח האדם שמטפלת בעובדי אריאל באגף בו אתם עובדים, או אל חשבת השכר / מנהלת חשבונות הרלוונטית.ניתן כמובן לכתב גם את מנהלי המחלקה כדי שנוכל לעקוב אחרי השלמת המשימה.

כאמור, מצורף לנוחיותכם דף קשר של עובדי ומנהלי האגף כולו.

 

מתכונת עבודה במפעל חיוני – חברת אריאל ועיריית ירושלים מוגדרות ומאושרות כמפעל חיוני בחירום.

משכך, במרבית מקומות העבודה מתקיימת עבודה כרגיל בהתאם להנחיות פיקוד העורף.  העובדים נדרשים להתייצב לעבודה מדי יום, למעט עובדים ועובדות אשר נקראו לשירות מילואים בצו 8.

 

הקלות בהתייצבות לעבודה – החוק מתייחס בהקלה להתייצבותן לעבודה של נשים בהיריון ושל נשים עד שנה מיום שילדו.כמו כן, מגלים התחשבות בהורים לילדים עד גיל 14 (או הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים עד גיל 21) ובתנאי שלא מתקיימים לימודים במוסדות החינוך ובתנאי שבן/בת הזוג עובד/ת במקום חיוני או במיל'.שימו לב: בחוק אין התייחסות לאופן התשלום בגין הימים שלא עבדו בהם.דיווח נוכחות ושכר – לאותם עובדים יש אפשרות לדווח קוד 323 לתשלום מפרעה למרות שלא עבדו -יש לצרף אישור מנהל + אסמכתאות נדרשות אחרות כמו אישור שבני הזוג עובדים במפעל חיוני/ אישור היריון וכיו"ב.

גיוס למילואים בחירום – עובדים אשר גויסו / יגויסו לשירות מילואים בחירום – נא להעביר אלינו דיווח על עצם הגיוס.

לאותם עובדים, חברת אריאל תשלם את שכרם הרגיל.  

עובד אשר יכול להמציא לנו טופס 3010 יעבירו עד 31/10, אחרת ימציא את הטופס עם שחרורו.

לנוחיותכם, להלן קישור לאתר של ביטוח לאומי ממנו ניתן להוציא אישורים – בשלב זה הם יספיקו:

 https://pa.miluim.idf.il/login

 

מעריכים מקרב לב את השמירה על הבית – אנחנו איתכם ומתפללים לשובכם במהרה.

 

עובדים /ות שבן/בת זוג במילואים – עובדות ועובדים במשרה מלאה שיש להם ילד/ה מתחת לגיל 13ובתנאי שבני זוגם נמצאים בשירות מילואים לתקופה של 5 ימים רצופים לפחות,  זכאים להיעדר מהעבודה בתשלום עד שעה ביום בכל תקופת המילואים.הטבה זו אינה בנוסף לשעת הורות / הנקה אן כל הטבה אחרת לקיצור שעת עבודה בגין הורות.בקריאה להתייצבות בחירום של בני הזוג – בנוסף, זכאים בני הזוג ליום חופש נוסף בסוף התקופה.

שתי ההטבות הנ"ל כנגד הצגת אישור מתאים.

דיווח נוכחות ושכר – לאותם עובדים יש אפשרות לדווח קוד 323 לתשלום מפרעה למרות שלא עבדו -יש לצרף אישור מנהל + אסמכתאות נדרשות אחרות כמו אישור שבני הזוג במילואים.

עבודה מהבית – כמו שהוחלט בעירייה, גם עובדי אריאל בקניית שירות יוכלו לעבוד מהבית יום אחד בלבד באישור מנהל אגף.באישור חריג, יכול מנהל אגף לאפשר עבודה של עד 3 ימים – לפי ההחרגות אשר נקבעו.לעובדים אשר קיבלו אישור עבודה מהבית – יש למלא את הדו"ח המצ"ב ולצרף לדו"ח הנוכחות החודשי באזור האישי בפורטל.

עבודה מהבית תדווח בקוד 37.אנו מבקשים להדגיש כי לפי הנחיות מרכז השלטון המקומי אין אפשרות לתשלום שעות תוספות בעבודה מהבית.

 

עובדים אשר עבודתם לא נדרשת או לא מתאפשרת בשל הנחיות פיקוד העורף  –(למעט ממלאי מקום סייעות) כל עובד אשר קיבל אישור ממנהל ישיר לתשלום עבור ימים בהם מקום העבודה שלו היה סגור ולא התאפשרה עבודה מהבית – ידווח קוד 322 שנקרא "חרבות ברזל" –בכל דיווח שכזה, נדרש לצרף אישור ממונה.ייתכן שתשלום עבור קוד זה ישולם כמפרעה כדי לא לפגוע בהכנסת העובדים. במידה ולא יהיה אישור ממשרד האוצר, אנו נהיה רשאים לקזז סכומים אלה.

עובדים אשר לא עבדו בגלל הלחימה מסיבות אחרות (בעיות בתחבורה, נגישות וכיו"ב) – יכולים לדווח קוד 324, לצרף הסבר מפורט + אישורים מתאימים ואישור ממונה.  

בכל פנייה אלינו, יש לפרט שם מלא / מס' ת.ז / מס' טלפון לחזרה / מקום עבודה / שם הממונה.

 

דיווחי נוכחות – יש למלא / לאשר את דוחות הנוכחות באזור האישי בפורטל של מל"מ עד סוף החודש בקישור הבא:

 לתשומת ליבכם מערכת השכר נסגרת ביום ד' 1/11 בשעה 10:00.

https://portal.malam-payroll.com/5930

 

שימו לב: כל קודי הדיווח 322-324 ישולמו כמפרעה לפי ערך יום חופשה.

התבטאויות ברשתות ובכלל – בתקופה זו אנו, כעובדי תאגיד עירוני, מחוייבים לפעול בנאמנות עבור המדינה.לפיכך, אנו נדרשים לנהוג במשנה זהירות בכל פרסום פומבי של התבטאויות, בייחוד אסורה התבטאות /פעולות תמיכה בארגוני טרור – ראו הנחיות ברורותבאתר החברה.

 

בתקווה לחזור במהרה לשגרה של ביטחון ורוגע לכולם.

 

לדף קשר עובדי חברת אריאל באגף כח אדם וכספים, לחץ כאן 

לטופס דיווח עבודה מהבית לחץ כאן 

 


 

 

עובדי ועובדות חברת אריאל,

 

הרינו להבהיר ולרענן, כי עובדי חברת אריאל הינם עובדי ציבור וחלה עליהם חובה להימנע מהשמעה בפומבי של עמדות ודעות בעלות גוון פוליטי מובהק בסגנון בוטה וזאת כדי שלא יפגע אמון הציבור בשירות הציבורי ובתכליתו.

על כל עובד חברת אריאל להימנע מהתבטאויות, לרבות ברשתות ובאמצעי מדיה למיניהם, העלולות לגרום להסתה, לאלימות, לגזענות או לפגיעה ברגשות הציבור ובכך גם בתדמית חברת אריאל.

לנוהל המלא בשפה העברית, לחץ כאן

לנוהל המלא בשפה הערבית, לחץ כאן 

למסמך המלא בשפה האנגלית, לחץ כאן