נוהל התבטאות עובדים בפומבי לרבות ברשתות חברתיות – חברת אריאל

עובדי ועובדות חברת אריאל,

הרינו להבהיר ולרענן, כי עובדי חברת אריאל הינם עובדי ציבור וחלה עליהם חובה להימנע מהשמעה בפומבי של עמדות ודעות בעלות גוון פוליטי מובהק בסגנון בוטה וזאת כדי שלא יפגע אמון הציבור בשירות הציבורי ובתכליתו.

על כל עובד חברת אריאל להימנע מהתבטאויות, לרבות ברשתות ובאמצעי מדיה למיניהם, העלולות לגרום להסתה, לאלימות, לגזענות או לפגיעה ברגשות הציבור ובכך גם בתדמית חברת אריאל.

לנוהל המלא בשפה העברית, לחץ כאן

לנוהל המלא בשפה הערבית, לחץ כאן 

למסמך המלא בשפה האנגלית, לחץ כאן