חופש המידע

בקשה לקבלת מידע היא פנייה בכתב בלבד, מזוהה, שהתקבלה מהציבור הרחב ועניינה בקשה לקבלת מידע, והמבקש מציין "לפי חוק חופש המידע".

פניה טלפונית אינה נחשבת כבקשה לקבלת מידע. מהי פניה (רגילה)? פניה בכתב או בטלפון לבירור עניין או נושא כלשהו, או פניה (רגילה) בכתב שאינה מטופלת לפי חוק חופש המידע.

הנחיות כלליות להגשת בקשה לקבלת מידע:

 • רצוי לברר מראש האם מדובר בנושא אשר באחריות החברה העירונית אריאל.
 • רצוי לברר מראש האם הנושא לא פורסם או עומד לרשות הציבור.
 • כאשר בקשה מכילה מספר נושאים, יש למלא טופס נפרד לכל נושא.
 • יש להימנע מלשלוח בקשה בדואר וגם בפקס' או בדוא"ל.

אילו פרטים חיוניים יש לציין בבקשה?

 • שם פרטי ושם משפחה.
 • מספר תעודת זהות בן 9 ספרות.
 • כתובת מלאה כולל מיקוד.
 • מספר טלפון, פקס' וטלפון נייד.
 • תאריך לועזי.
 • פירוט המידע המבוקש.
 • כתב התחייבות לשאת באגרות.
 • חתימה (בכתב-יד)
 • יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים ותכתובת קודמת בנושא המבוקש.

למי מגישים את הבקשה?

כתובת מרכזית למשלוח בקשות בדואר: החברה העירונית אריאל, לידי אלעד לוי, דרך בנבנישתי 1 – קריית הספורט ירושלים או לפקס' מספר: 02-5435444 או באמצעות הדואר האלקטרוני Elad@ariel.org.il  הבהרה: רצוי לשלוח בקשה חתומה בדוא"ל כצרופה.

איך מתבצע תהליך הטיפול בבקשה?

בעיקרון, תהליך הטיפול יכלול את אבני הדרך הבאות:

 • אישור קבלת הבקשה.
 • שליחת טופס בקשה ו/או שובר לתשלום "אגרת בקשה" בבנק הדואר.
 • אישור קבלת טופס הבקשה מלא וחתום ו/או, העתק משובר התשלום.
 • פתיחת תהליך איתור המידע המבוקש.
 • סיום תהליך איתור המידע המבוקש.
 • הכנת המידע המבוקש למסירה למבקש המידע.
 • שליחת שובר לתשלום אגרת טיפול/הפקה.
 • אישור קבלת העתק שובר התשלום.
 • שליחת המידע המבוקש לפונה.

האם קיים פטור מתשלום אגרות?

לא ייגבה תשלום עבור "אגרת בקשה" בשני מקרים:

 • עבור מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור.
 • עבור בקשה של אדם לקבל מידע אודות עצמו וכן, לא ייגבה תשלום עבור "אגרת טיפול" עד 6 שעות.

* כל ההנחיות מופנות לגברים ונשים כאחד

1. דרכי התקשרות

החברה העירונית אריאל, דרך בנבנישתי 1 – קריית הספורט, ירושלים

לצפייה בפרטי התקשרות >>

2. מבנה ארגוני

לצפייה במבנה ארגוני >>

3. החברה העירונית אריאל

עשרה קבין של יופי ירדו לעולם – תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו".

ירושלים איננה רק עיר היסטורית בעלת עבר מפואר, אלא עיר בעלת הווה עשיר ומגוון ועתיד מבטיח. ירושלים היא, ללא ספק, אחת הערים החשובות בעולם. יופייה וייחודה ידועים בכל קצוות תבל – חומותיה העתיקות, תפקידה המרכזי וההיסטוריה המופלאה שלה.

החברה העירונית "אריאל" מפיקה את מרבית אירועי החוצות הגדולים והמשמעותיים המתקיימים בירושלים.

בצד אירועי עוגן, כמו: הפסטיבל הבינלאומי לאומנות ואמנות "חוצות היוצר", יריד הספרים הבינלאומי, ועוד, מפיקה "אריאל" מגוון אירועים ייחודיים, המתקיימים לראשונה בישראל, ביניהם: פסטיבל האור, עיר הקרח, פורמולה 1.

בנוסף לכך, אחראית "אריאל" על הפעלתה של בריכת הסולטן, שהיא אמפי-תיאטרון מהגדולים בישראל.

חברת "אריאל" מיישמת ערכים של יזמות, מצוינות וחדשנות בתחום הפקת אירועים עירוניים. בנוסף לכך, החברה משמשת

כ- One Stop Shop ליזמים ולמפיקים בתחום התרבות והאמנות, המעוניינים לקיים אירועים המוניים בעיר.

4. תמצית מטרות החברה

לצפייה במטרות החברה

5. תקציב

5.1. תקציב + ביצוע אריאל א' – 2020-2021
5.2. תקציב + ביצוע אריאל ב' – 2020-2021

לצפייה בתקציב אריאל א' >>

לצפייה בתקציב אריאל ב'>>

6. תכניות עבודה

6.1. תכניות עבודה 2018 >>
6.2. תכניות עבודה 2019 >>

7. מכרזים והתקשרויות

לצפייה במכרזים >>