דרושים

מספר משרה שם המשרה סוג משרה תיאור התפקיד תאריך פרסום
רכז ביטחון וחרום רובעי 28/06/2018
מחליפים לסייעים/ות חלקית - עבודה בשעות הבוקר

מחליפים לסייעים/ות לגני עירייה בכל חלקי העיר ירושלים

22/01/2018
יועץ קירוי

יועץ קירוי לפרויקט קירוי מספר מתחמי ספורט, ליווי החל מהוצאת המכרז ובדיקת ההצעות ועד ליווי בפועל ובעת ההתקנה.

20/01/2018