דרושים

מספר משרה שם המשרה סוג משרה תיאור התפקיד תאריך פרסום
מנהל טכני ואחזקה 13/01/2020
דרושים מורים/מורות

המרכז להשכלה תיכונית של המחלקה להשכלת מבוגרים

והחברה העירונית אריאל מחפשים מורים / מורות

להוראת המקצועות הבאים: אנגלית, מתמטיקה, אזרחות, חיבור ולשון.

עדיפות לניסיון בהוראת מבוגרים והגשה לבגרויות ו/או מבחני גמר.

לפרטים נוספים נא לפנות בטל:

02-5456867 בימים א' ה' משעה – 9:00 עד 15:00

ובמייל: brnoa1@jerusalem.muni.il

המודעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

ההעסקה באמצעות החברה העירונית אריאל

29/07/2019
עובדים לפסטיבל האור בעתיקה 2019

דרושים עובדים לפסטיבל האור בעתיקה שיתקיים בין ה26.6-4.7. השכר הוא 40 ש"ח לשעה.

לפרטים נוספים נא לפנות לשני:

lvshani@jerusalem.muni.il

02-5457832

27/05/2019
רכז ביטחון וחרום רובעי

רכז חרום וביטחון רובעי

מטרת התפקיד:
הקמה, ארגון ושימור מערך הערכות ומוכנות לחרום של הרובע. ניהול מערך חרום רובעי בתרחישי
החרום. ריכוז וטיפול בנושאי הביטחון הקהילתי בשכונות הרובע בהתאם לנהלי העירייה, משטרת
ישראל, צה"ל והנחיות הממונה.
העובד יועסק ב%100 משרה – 42 ש"ש.
העובדים יועסקו באמצעות החברה העירונית "אריאל".
תחומי אחריות של רכז ביטחון וחרום רובעי:
– הערכות לחרום, הפעלה וניהול מערך החרום הרובעי בהתאם לתפיסת הפעלה
עירונית ורובעית.
– ניהול תחום הביטחון הקהילתי בכל שכונות הרובע, בדגש על שיתוף פעולה מול גורמי
עירייה, משטרה, משא"ז, מנהלים קהילתיים וכו'.
– ניהול הביטחון באירועים עירוניים בשגרה )תרבות, ספורט וכו'(.
– ביצוע משימות בשגרה וחרום בהנחיית אגף חרום וביטחון.
כפיפות:
מנהל המחלקה לפעולות ביטחון ופרויקטים מיוחדים

מטלות עיקריות:
א. הובלת תהליך הקמה ושימור מערך הערכות ומוכנות לחרום של הרובע.
ב. בניית תכנית עבודה שנתית להערכות הרובע לחרום.
ג. ביצוע תרגילים של מערך החרום הרובעי בהנחיה ושיתוף של אגף חרום וביטחון.
ד. בנייה \ עדכון מסדי נתונים, מאגרי מידע ותיקי חרום רובעיים.
ה. קיום שיתוף פעולה עם רב"קים ומנהלי מנהלים קהילתיים בתחום הערכות
לחרום של המנהלים והרובע. ביצוע תרגילים משותפים לבחינת מוכנות בהנחיית
אגף חרום וביטחון.
ו. הפעלת מערך חרום רובעי עפ"י נוהל העבודה העירוני באירוע חרום / לפי דרישת
המטה החרום העירוני.
ז. ניהול מלאי ציוד חרום ברובע, ביצוע בקרות תקינות ומצאי, הנפקת ציוד עפ"י
צורך, מניעת אובדן ובלאי.
ח. נטילת חלק בטיפול באירועי חרום והערכות עירונית לחרום.
ט. ביצוע משימות בהנחיית אגף חרום וביטחון בשגרה ובחרום.
י. תכנון וניהול מערך ביטחון באירועים עירוניים בשגרה )תרבות, ספורט, קהילה(.
יא. הובלה, ארגון וניהול תחום הביטחון הקהילתי בגזרת הרובע.
יב. יצירה ושימור ממשקי עבודה ושיתוף פעולה עם גורמי עירייה, משטרה, משא"ז,
מנהלים קהילתיים וכו' בגזרת הרובע.
יג. קיום קשר שוטף עם רב"קים, מנהלי מנהלים קהילתיים בגזרת הרובע ועם נציגי
הקהילה בנושא ביטחון קהילתי. ריכוז וטיפול בנושאים שעולים מהשטח אל מול
גורמים מקצועיים רלוונטיים.
יד. נטילת חלק בוועדות ביטחון ברמת מנהלים קהילתיים אחת לחודש.
טו. הובלת קיום ועדות ביטחון ברמת הרובע בהשתתפות נציגי הנהלת מנהלים
קהילתיים, קהילה, מנהל הרובע, אגף חרום וביטחון, משטרה, משא"ז בתדירות
של אחת לרבעון.
טז. השתתפות בוועדות ביטחון עירוניות והצגת תמנ"צ רובעית בתחום ביטחון
קהילתי והערכות לחרום.
יז. ביצוע תחקירי אירועים, כתיבת מסמכים בנושאים מקצועיים.
יח. ארגון, הכנה, השתתפות וסיכום דיונים ופגישות. ביצוע מעקב אחר החלטות
והנחיות.
יט. במסגרת תפקידו, יידרש העובד לשאת נשק עירוני.
כ. במסגרת תפקידו יידרש העובד גם לעבודה בשעות בלתי שגרתיות וכן בהשתתפות
בתורנות ובכוננות באירועים שבשגרה ובחרום.
כא. שימוש והפעלת מחשבים, מכשירי קשר ואלקטרוניקה, מצלמות ומכשירי איכון
שבשימוש האגף והעירייה.
כב. ביצוע תפקידים נוספים עפ"י קביעת והנחיית הממונה.

מקבלי שירות של נושא התפקיד:
בתוך העירייה: מנהל רובע, מטה החרום העירוני, עובדי אגף חרום וביטחון.
מחוץ לעירייה: מנהלי מנהלים קהילתיים, משטרת ישראל, צה"ל / פיקוד העורף, תושבים
בגזרת הרובע.
דרישות המשרה:
דרישות מקצועיות:
א. אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל.
ב. מלאו לו 25 שנה.
ג. שירות מלא בצה"ל / משטרה – חובה. תפקידי פיקוד – יתרון.
ד. בוגר קורס פיקודי בצה"ל /משטרה/שב"כ/שב"ס/מלמ"ב או שהוא בעל
ניסיון של 3 שנים רצופות לפחות, במהלך חמש השנים שקדמו להגשת
המועמדות, בעיסוק בתחום הביטחון או האבטחה.
ה. הצהרת בריאות חתומה ע"י רופא אשר עיין בתיק הרפואי של המועמד
)לצורך קבלת הרשאה לנשיאת כלי ירייה(.
ו. 12 שנות לימוד חובה.
ז. רישיון נהיגה לרכב בדרגה B ומעלה.
ח. המצאת אישור על היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל בהתאם לחוק
למניעת העסקת עברייני מין במוסדות חינוך לקטינים, התשס"א 2001
ט. ניסיון בניהול מערך אבטחה ו/או מערכי חרום – יתרון.
י. ניסיון בניהול משימות ו/או פרויקטים – יתרון.
יא. בוגר קורס מנהלי אבטחה – יתרון.
יב. מקום מגורים בירושלים וסביבתה – יתרון.
יג. בעל נתונים מתאימים לשאת נשק בהתאם לחוק כלי ירייה.
יד. בעל נתונים מתאימים לקבלה לקורס מנהלי אבטחה (מנב"ט) בהנחיית
משטרת ישראל וסיומו בהצלחה במהלך השנה הראשונה בתפקיד.
כישורים ומיומנויות:
– כושר הבעה בכתב ובע"פ וכושר ניסוח ודיווח ברמה גבוהה
– כושר קיום מגע נאות עם בעלי תפקידים, קהל ומוסדות
– בריאות תקינה
– שליטה ביישומי מחשב (OFFICE)
ידיעת שפות:
עברית – על בוריה
רצויה ידיעת השפות האנגלית ו/או הערבית

הערות:
– פרטים נוספים אודות המשרה והכישורים ניתן לקבל אצל דניאל יודבורובסקי, מנהל
המחלקה לפעולות ביטחון ופרויקטים מיוחדים בטל' 6286862-050.
– עבודה נוספת, פרט לעבודה במשרה הנ"ל , מותנית בקבלת אישור כדין.
– בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה: הזדמנות
שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה.
הגשת מועמדות:
רשימת טפסים להגשת מועמדות:
– קורות חיים
– צילום ת.ז. לרבות ספח עם כתובת עדכנית
– צילום רישיון נהיגה בתוקף
– תעודה המעידה על השכלה
– תעודת שחרור משירות סדיר בצה"ל / אישור מהלך שירות סדיר
– אישור על היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל בהתאם לחוק למניעת
העסקת עברייני מין במוסדות חינוך לקטינים, התשס"א 2001
– תעודה המעידה על קורס פיקודי בצה"ל/משטרה/שב"כ/שב"ס/מלמ"ב או
תעודה המעידה על ניסיון של 3 שנים רצופות לפחות, במהלך חמש השנים
שקדמו להגשת המועמדות, בעיסוק בתחום הביטחון או באבטחה
– ניתן לצרף המלצות ותעודות נוספות
להגשת מועמדות יש להעביר מסמכים במייל:  yddaniel@jerusalem.muni.il
או למסור אותם באגף חרום וביטחון, עיריית ירושלים בכיכר ספרא, בניין 10 ,קומה 3
למנהל המחלקה לפעולות ביטחון דניאל יודבורובסקי.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ariel-jer.org.il

25/03/2019
מחליפים לסייעים/ות חלקית - עבודה בשעות הבוקר

מחליפים לסייעים/ות לגני עירייה בכל חלקי העיר ירושלים

22/01/2018
דילוג לתוכן