יאסו בארנה – אייל גולן, משה פרץ וארגירוס קונסטנטינוס

היכל הפיס ארנה