קול קורא להפעלת חוגים, פעילויות העשרה, כנסים,אירועים ולקיום שיתופי פעולה במתקני החברה העירונית אריאל ובעיר ירושלים

להורדת הקול קורא