מכרז פומבי מס' 21/23 לאספקה והתקנת מסכי פרסום באצטדיון טדי בירושלים.

להורדת המכרז לחץ כאן

להורדת נספח הביטוח לחץ כאן 

למענה לשאלות הבהרה לחץ כאן 

למענה לשאלות הבהרה-2 לחץ כאן