מכרז פומבי מס' 18/2023 לאספקה והתקנת מסכים ומסכי תוצאות ע"ג קונסטרוקציה קיימת בהיכל הפיס ארנה

למסמך המכרז – לחץ כאן 

להורדת כתב הכמויות – לחץ כאן

להורדת נספח ביטוח- לחץ כאן 

להורדת התוכניות- לחץ כאן 

למסמך מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן 

למסמך מענה לשאלות הבהרה2 לחץ כאן