מכרז פומבי מס' 15/21 לרכישת, אספקת והתקנת מושבים לאצטדיון טדי בירושלים

למסמך המכרז: לחץ כאן