מכרז מס' 12/23 – הזמנה להציע הצעות להפעלה ואחזקה של המזנונים באצטדיון טדי בירושלים

 

להורדת המכרז המלא לחץ כאן 

להורדת נספח הביטוח לחץ כאן