מכרז מס' 08/2023 – לאספקת שירות הסעות ושאטלים

למכרז המלא לחץ כאן 

לנספח הביטוח לחץ כאן 

לשאלות הבהרה לחץ כאן 

לשאלות הבהרה 2 לחץ כאן