מכרז מס' 06/2023 הזמנה להגיש הצעות לביצוע עבודות בניה ושיפוץ של חדרי הלבשה ומתחם VIP באצטדיון טדי ירושלים

מציעים אשר ירכשו את המכרז במשרדי החברה, יקבלו דיסק און קי עם המפרטים ויתר מסמכי המכרז

למסמך המכרז: לחץ כאן

להורדת נספח ביטוח: לחץ כאן

כתב כמויות (לא למילוי): לחץ כאן