הזמנה להצגת מועמדות להיכלל ברשימת הספקים היועצים והקבלנים של החברות לצורך תהליכים תחרותיים ומכרזי זוטא

 

בקשה להיכלל ברשימת הספקים