קול קורא לאומנים – חוצות היוצר 2024

חוצות היוצר 2024 יתקיים השנה בין התאריכים 15-27 לאוגוסט, י"א-כ"ג באב. 

אומנים מקוריים וחדשניים המעוניינים להשתתף ביריד מוזמנים להגיש מועמדות לחברה העירונית אריאל עד 

לתאריך 15.4.2024. 

*בחירת האומנים והקצאת השטחים תעשה ע"י ועדת שיפוט אומנותית. 

*הערת התקשרות בנושא חרבות ברזל:

1.כל התקשרות עם המזמין ו/או המשך התקשרות ממועד זה ואילך, נעשית על תנאי ו/או מתלה ורק בתנאי

שיינתן לה אישור או אישורים ושלא תחול עליה הגבלה לפי הנחיות ברמה הלאומית והעירונית.

2.משעה שתחל כל מגבלה כאמור ברמה הלאומית ו/או העירונית, תהווה המגבלה תנאי מפסיק המוביל לביטול מידי

של ההתקשרות, על כל הכרוך והמשתמע מכך.

 

לטופס ההרשמה: לחץ כאן