הודעה לעניין מופע היאבקות MMA בהפקת פטריק לוסינקי וחברת STAGETIME PRODUCTIONS  (קנדה)

 

חברת אריאל מודיעה בזאת, למען הסדר הטוב ומעל כל חובה חוקית החלה עליה כלהלן:

  1. מפיקי האירוע שפרטיהם לעיל, אשר שכרו את היכל הפיס ארנה (רשות שימוש חד פעמית בלבד) ביטלו מטעמים השמורים עמם את המופע המתוכנן.
  2. המפיקים הפרו את הסכם רשות השימוש בינם ובין אריאל .
  3. מכירת כרטיסי המופע נעשה ישירות ע"י המפיקים ולא באמצעות חברת אריאל וללא שום מעורבות מצידה.
  4. כי רוכש כרטיס המעוניין לפנות אל המפיקים בדרישה לקבלת החזר, מוזמן לפנות לכתובת מייל: contact@allstars-israel.com או באמצעות טלפון 055-980-8412 במסרון וואטסאפ.
  5. חברת אריאל איננה אחראית בשום אופן וצורה להפקת ו/או מכירת הכרטיסים כאמור ו/או להחלטה על ביטול המופע ואין בהודעה זו משום נטילת אחריות כלשהי ו/או מיצוי טענות חברת אריאל כנגד גורמי ההפקה שפרטיהם לעיל.