קול קורא ניהול אומנותי לפסטיבל האור 2019

------2019