קול קורא לקבלת הצעות להפעלת תוכניות חינוך בלתי פורמליות לבני נוער במזרח העיר ירושלים

------

------