קול קורא למתן חסות ומיתוג לבריכת הסולטן בירושלים

לקול קורא חסות ומיתוג בריכת הסולטן: לחץ כאן

נספח למתן חסות: לחץ כאן

נספח מצגת: לחץ כאן

למענה לשאלות הבהרה: לחץ כאן