קול קורא להשתתפות עיריית ירושלים בשמחות בית השואבה מרכזיות במהלך חג הסוכות תשפ"א