קול קורא לביצוע מיזם משותף של שיעורי חינוך לשוויון מגדרי בבתי ספר בעיר ירושלים.

---