קול קורא בעניין הפעלת שטח בחזית היכל הפיס ארנה – ירושלים

להורדת הקול קורא: לחץ כאן

להורדת נספח א: לחץ כאן 

הורדת הסכם שכירות: לחץ כאן 

להורדת נספח ביטוח: לחץ כאן