עדכון מועד הגשה למועמדות של הצעה להצבת רכב אוכל

מועד הגשה למועמדות  של הצעה להצבת רכב אוכל ( פוד טארק) נדחה ל-3.7.18