מסעדות, מעדניות ובתי קפה המעוניינים להשתתף בחוצות היוצר