מכרז פומבי 3/19 לאספקה, התקנה ואחזקה של מעלית ליציע התאים הפרטיים באצטדיון טדי בירושלים

להורדת מסמכי המכרז לחץ כאן

המועד להגשת שאלות הבהרה הוארך עד ליום 17.3.19 בשעה 12:00.