מכרז פומבי 08.21 לשירותי מיחשוב- תאריך ההגשה הוארך ליום שלישי ה20.7

הודעה חשובה: אנו מודיעים בזאת על הארכת הגשת מכרז 08/21

ליום שלישי 20.7.21 בשעה 12:00 באופן המצויין במסמכי ההליך.

למסמך המכרז- לחץ כאן

להורדת כתב כמויות להצעת מחיר- לחץ כאן

הורדת נספח ב'- ביטוח מעודכןלחץ כאן

למענה לשאלות הבהרה- לחץ כאן