מכרז פומבי מס' 20/2018 לביצוע עבודות לשיפוץ מלתחות ותאי שירותים במרכז הספורט הירושלמי חללים ביציע המזרחי באצטדיון טדי בירושלים

 

 

להורדת המכרז