מכרז פומבי מס' 10/2022 למתן שירותי חשמל באצטדיון טדי

למסמך המכרז: לחץ כאן