מכרז פומבי מס' 1/2023 לאספקה והתקנת מסכי תוצאות באצטדיון טדי בירושלים

למסמך המכרז לחץ כאן

להורדת נספח ביטוח לחץ כאן