מכרז פומבי מס' 08/2022 לביצוע עבודות פנים בחלל קיים לצורך הקמת שדרת מסחר תחת היציע הצפוני באצטדיון טדי

למענה לשאלות הבהרה: לחץ כאן 

לפרוטוקול סיור קבלנים: לחץ כאן 

למסמך המכרז לחץ כאן

לנספח ד- אומדן לחץ כאן 

לנספח ו'- ביטוח לחץ כאן