מכרז פומבי מס' 05/21 למתן שירותי שיווק ומכירת כרטיסים ליריד חוצות היוצר

להסכם אריאל החברה העירונית – שיווק ומכירת כרטיסים ליריד חוצות היוצר לחץ כאן 

לנספח ביטוח לחץ כאן

למענה לשאולות הבהרה לחץ כאן