מכרז פומבי מס' 05/2020 לביצוע עבודות תשתית לצורך קירוי מגרשי ספורט במלחה ובגן הפעמון וליווי התקנת עבודות הקירוי

לחץ כאן להורדת מסמכי המכרז

 

קבצים נלווים למתחם מלחה:

רשימת תכניות

קובץ בטיחות ישלח בנפרד לכל המעוניין

1.תכנית מגרש

2.תכנית גג

3.חזית צפונית

4.חזית מזרחית

5.חזית דרומית

6. חזית מערבית

7. חתך 1-1

8. חתך 2-2

9. תכנית מפלסים

10. חתכי מגרש

מלחה קונסטרוקציה

הנחיות ביסוס מלחה

יועץ קרקע מפרט טכני מלחה

מכרז מלחה ללא מחירים

 

קבצים נלווים למתחם גן הפעמון:

רשימת תכניות

קובץ בטיחות ישלח בנפרד לכל המעוניין

1. תכנית מגרש

2. תכנית גג

3. חתכי מגרש

4. חזיתות

5. חזיתות

6. מפרט מעקה הפרדה בין מגרשים במפל

7. מפרט מעקה הפרדה בין מגרשים במפל

8. חתך דלת A-A

9. מפרט מעקה רמפה בכניסה נגישה

10. פרט מעקה רמפה בכניסה נגישה

11. פרט מעקה רמפה בכמניסה נגישה

12. פרט מעקה רמפה בכניסה צידית

13. פרט מעקה רמפה בכניסה צידית

14. פרט מעקה רמפה בכניסה צידית

15. פרט חיבור בין מפלסי מגרשים

גן הפעמון קונסטרוקציה

הנחיות ביסוס גן הפעמון

יועף קרקע מפרט טכני גן הפעמון

מכרז גן הפעמון ללא מחירים

 

למענה לשאלות הבהרה לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשתיות