מכרז פומבי מס' 03/21 ליווי אינטרנטי וסיוע און ליין להשתלבות במעגל העבודה

למכרז המלא: לחץ כאן

לשאלות הבהרה: לחץ כאן