מכרז פומבי מס' 21\09 למתן שירותי ביקורת פנים

לקובץ המכרז: לחץ כאן 

מענה לשאלות הבהרה:  קובץ1  קובץ2