מכרז מס' 2/2021 לאספקה והתקנה של חומר בליעה אקוסטי – אולם ארנה פיס בירושלים

הבהרה 2:

לאור פניות ממציעים ניתן להגיש הצעות למכרז גם ללא קבלת אישור מקדים על המסמכים המפורטים

בסעיף 4.3 על תת סעיפיו.

 

להורדת המכרז לחץ כאן 

להורדת נספח הביטוח לחץ כאן 

למענה לשאלות הבהרה לחץ כאן