מכרז מס' 2/2021 לאספקה והתקנה של חומר בליעה אקוסטי – אולם ארנה פיס בירושלים

להורדת המכרז לחץ כאן 

להורדת נספח הביטוח לחץ כאן