מכרז מס' 16/2021 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום רישום מקרקעין, תצ"רים ומידע תכנוני

למסמך המכרז לחץ כאן