מכרז מס' 15/22 למתן שירותי ייעוץ אדריכל שימור – עבור עיריית ירושלים

למסמך המכרז: לחץ כאן

לשאלות הבהרה: לחץ כאן