מכרז מס' 13/2021 למתן שירותי שיווק ופרסום למרכז ריאן

למסמך המכרז: לחץ כאן