מכרז מס' 12/22 הזמנה להציע הצעות לשכירות והפעלה של מתחמי תרבות ו/או אומנות ו/או ספורט בשטחים המצויים באצטדיון טדי בירושלים

להורדת המכרז לחץ כאן 

להורדת נספח ביטוח לפעילות לחץ כאן 

להורדת נספח ביטוח לעבודות קבלניות לחץ כאן 

להורדת תשריט לחץ כאן