מכרז מס' 11/22 לביצוע אספקת חשמל ותאורה ליריד חוצות היוצר בירושלים

להורדת נספח ביטוח לחץ כאן

לנוסח מכרז סופי לחץ כאן 

למסמך תוספות ושינויים לחץ כאן