מכרז מס' 11/2021 למתן שירותי ניקיון באצטדיון טדי, מתחם הארנה, בריכת הסולטן ומרכז ריאן

למענה לשאלות הבהרה לחץ כאן 

להורדת קובץ המכרז לחץ כאן 

להורדת נספח הביטוח לחץ כאן