מכרז מס' 07/22 הזמנה להציע הצעות לשכירות והפעלה של מתחמי תרבות ו/או אומנות ו/או ספורט בשטחים המצויים באצטדיון טדי בירושלים

למסמך המכרז לחץ כאן

להורדת נספח ביטוח בריכה טיפולית לחץ כאן

להורדת נספח ביטוח התעמלות, ריקודים וטקוואנדו לחץ כאן

להורדת תשריט לחץ כאן

לנספח עבודות קבלניות לחץ כאן