מכרז מס' 06/2020 לאספקת והתקנת גופי תאורת זירה להחלפת גופי תאורה הקיימים בהיכל הפיס "ארנה" בירושלים

להורדת מסמכי המכרז לחץ כאן

להורדת נספח ג1 לחץ כאן

תוכנית מיקום גופי תאורה קיימים ונקודות חישוב

למענה לשאלות הבהרה לחץ כאן

למעוניינים בקובץ DWG יש לפנות לגברת דנה מלכה במייל mldana@jerusalem.muni.il