מכרז מס' 05/2022 למתן שירותי אספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול הפרסום על לוחות מודעות עירוניים

   

למסמך המכרז: לחץ כאן 

לנספח ביטוח: לחץ כאן

למענה לשאלות הבהרה: לחץ כאן 

למפרט טכני לייצור לוחות מודעות 1: לחץ כאן 

למפרט טכני לייצור לוחות מודעות 2: לחץ כאן 

נספח ה' – מי שרכש את המכרז יקבל את הנספח במייל.