מכרז מס' 04/2022 לאספקת והתקנת גופי תאורת זירה להחלפת גופי תאורה הקיימים באצטדיון טדי בירושלים

   

למסמך המכרז: לחץ כאן

למענה לשאלות הבהרה: לחץ כאן 

מענה לשאלות הבהרה נוספות: לחץ כאן

להורדת הנספחים המקצועיים: נספח 1, נספח 2