מודעה לקבלת הצעות להפקה וניהול של אירוע יום ירושלים

הודעה קול קורא אירועי יום ירושלים:

מועד הצגת הפרזנטציות נדחה ליום רביעי ה- 25.4.18 בין השעות 08:00-12:00

מועד הגשת ההצעות לא השתנה והוא ביום שלישי ה- 24.4.18 עד השעה 16:00

מציע המעוניין להשתתף יש לשלוח מייל לדנה מלכה לוי בכתובת: mldana@jerusalem.muni.il