הזמנה להצגת מועמדות להיכלל ברשימת הספקים, היועצים והקבלנים של החברות לצורך הליכים תחרותיים ומכרזי זוטא לאספקת חומרי קרמיקה, חימר ויצירה למרכזי אומנות

להורדת מסמכי ההליך לחץ כאן